dynamikacja

z różnych perspektyw

Rozpoznanie problemów projektowych

- analizując otoczenie rynkowe oraz potrzeby i oczekiwania potencjalnych odbiorców wyznaczamy cele, które chcemy osiągnąć w ramach współpracy.

Po spotkaniu z klientem analizujemy otoczenie rynkowe oraz docelowych odbiorców usługi/produktu. W ten sposób poznajemy kontekst biznesowy realizacji oraz artykułujemy wyzwania projektowe. Etap kończymy raportem oraz prezentacją zakresu możliwości rynkowych. Na ich podstawie wypracowujemy z klientem koncepcję MVP usługi/produktu.

Oferta Analityka biznesowa / Identyfikacja problemów / Badanie potrzeb

 • 1

Harmonogram i oferta

- pozwala nam oszacować czas realizacji, koszty oraz dobrać zespół.

Po ustaleniu koncepcji MVP przechodzimy do estymacji czasu prac projektowych. Na tym etapie dobieramy również odpowiednie technologie, by mieć pewność, że ostateczne wdrożenie usługi/produktu będzie odzwierciedlało zaprojektowane rozwiązanie.

Oferta Analiza konkurencji / Projektowanie propozycji wartości / Modele biznesowe / Strategia komunikacji

 • 2

Poznanie użytkownika

- to punkt wyjścia do rozwiązywania jego problemów i spełniania jego oczekiwań.

Po akceptacji harmonogramu oraz wyceny docieramy do ostatecznych odbiorców produktu lub usługi. Poznanie realnych dążeń, aspiracji, korzyści oraz zadań użytkowników pozwala na zaprojektowanie rozwiązań, które rozwiązują ich realne problemy, maksymalizując jednocześnie szanse na to, że dany produkt/usługa spotka się z dużym zainteresowaniem.

Oferta Analiza konkurencji / Projektowanie propozycji wartości / Modele biznesowe / Strategia komunikacji

 • 3

Strategia rynkowa

- przemyślane i zaplanowane działania są podstawą konsekwentnego realizowania planów i stałego zbliżania się do wyznaczonych celów.

Posiadanie produktu/usługi, której propozycja wartości wpisuje się odpowiednio w otoczenie konkurencyjne oraz jest atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców pod kątem użytkowym (odpowiada na ich potrzeby, oczekiwania, pomaga rozwiązywać ich problemy), to tylko potencjał do odniesienia sukcesu. Odpowiednie jego wykorzystanie – efektywne urynkowienie produktu/usługi wymaga zaplanowania komunikacji wizerunkowej oraz realizowania strategii marki w konsekwentny sposób. Dotyczy to zarówno brandingu, komunikacji wizerunkowej, aktywności w social mediach oraz działań marketingowych, jak i celów biznesowych, długofalowych.

Oferta Analiza konkurencji / Projektowanie propozycji wartości / Modele biznesowe / Strategia komunikacji

 • 4

Generowanie rozwiązań

- czyli znalezienie odpowiedzi na zdefiniowane wcześniej problemy w oparciu o obraną strategię.

Dobierając najbardziej efektywne techniki generowania pomysłów opracowujemy propozycje rozwiązań problemów przedstawicieli grupy docelowej. Najlepsze z nich wizualizujemy w formie makiet oraz prototypów usług i produktów, by potencjalni odbiorcy mogli na ich podstawie zrozumieć zasadę działania danego rozwiązania i zweryfikować jego użyteczność.

Oferta Branding / User experience design

 • 5

Testowanie koncepcji

- weryfikacja założeń z udziałem przedstawicieli grup docelowych pozwala sprawdzić, czy opracowywana usługa/produkt spełnia oczekiwania.

Na tym etapie przedstawiamy potencjalnym odbiorcom prototyp usługi/produktu. Obserwacje przeprowadzane w czasie testowania wstępnej wersji rozwiązania oraz informacja zwrotna od użytkowników, są dla nas bardzo cennymi wskazówkami do weryfikacji pomysłu oraz podstawą doskonalenia realizowanego produktu/usługi.

Oferta Badania jakościowe / Badania ilościowe

 • 6

Wdrożenie i realizacja

- bazując na ostatecznie zaakceptowanym projekcie.

Rozwiązania ostateczne przenosimy na ekran komputera zarówno od strony graficznej (identyfikacja wizualna, layout itp.), jak i technologicznej (programowanie, bazy danych itp.). Nasz klient ma wgląd w postępy prac i może je na bieżąco koordynować.

Oferta Projektowanie graficzne / Programowanie

 • 7

Rozwój i marketing

- budowanie przewagi to proces ciągłego udoskonalania.

Wdrożenie produktu/usługi to dopiero początek prac nad rozprzestrzenianiem informacji na temat marki oraz zwiększania sprzedaży. Rynek wymaga ciągłego doskonalenia zarówno przez dostosowywanie do zmian w otoczeniu jak i rozwój innowacyjności. Wsłuchiwanie się w feedback od użytkowników to podstawa stałego rozwoju.

Oferta Marketing internetowy / Analityka internetowa

 • 8

Każdą współpracę zaczynamy od spotkania

- poznanie klienta oraz jego pomysłu biznesowego.

Wspólna praca z klientem przy użyciu technik wizualizacji pomysłu pozwala nam dobrze zrozumieć problemy, potrzeby oraz kontekst biznesowy projektu. Zebrane w ten sposób informacje są podstawą naszej dalszej współpracy.

Kontakt

+48 723 335 202
t.timoszyk@dynamikacja.pl

Tomasz
 • 0
 • Tomek

  Project Manager

Oddział Wrocław

Al. Gen. Józefa Hallera 84/26
53-203 Wrocław

wroclaw@dynamikacja.pl

Oddział Zielona Góra

Trasa Północna 15
65-119 Zielona Góra

zielonagora@dynamikacja.pl

Kuba
Mateusz
Łukasz
Michał

Kuba

Software Developer

Mateusz

Software Developer

Łukasz

Software Developer

Michał

Software Developer

Piotr
Daniel
Tomek
Kamil

Piotr

Software Developer

Daniel

Software Developer

Tomek

Software Developer

Kamil

Software Developer

Marcin
Łukasz
Ola
Tomek

Marcin

Web Developer

Łukasz

Software Developer

Ola

Software Developer

Tomek

Communication Designer

Dawid
Łukasz
You

Dawid

UX Designer

Łukasz

Art Director